img Solutions

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Globalizacja i rozbudowany łańcuch dostaw zwiększyły zmienność produktu i transportu, podczas gdy oczekiwaniem klientów jest położenie większego nacisku na dostarczenie doskonałego zamówienia.

Krótsze cykle życia produktu oznaczają szybszą nieaktualnośc zapasów, co sprawia, że jest niezwykle ważne, aby mieć kontrolę i wgląd w zapasy. Ponieważ złożoność nadal rośnie, od kierowników magazynów nadal oczekuje się więcej mniejszym kosztem. Muszą oni obnizać koszty zarządzania magazynem i wzrostem objętości bez poszerzania objetości centrum dystrybucji lub liczby współpracowników.

Krótko mówiąc, ten mandat zrobić więcej za mniej, w bardziej połączonych łańcuchach dostaw nadal wymusza na rozwiązaniach zarządzania magazynem na dostosowanie się do zwiększenia elastyczności firmy i obniżenia całkowitych kosztów eksploatacji oraz zapewnienia szybszego zwrotu z inwestycji. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie zarówno wewnątrz jak i poza cztery ściany magazynu.

Wewnątrz czterech ścian magazynu, oczekuje si ę, że magazyn dostarczy czegoś więcej niż tylko typowe aktywności odbiór / magazynowanie lub pobranie/ pakowanie / wysyłka. Dzisiaj, magazyn musi:

  • Kłaść stopniowy nacisk na pracę i zarządzanie zadaniami, ponieważ praca jest nadal jednym z najwyższych obszarów kosztów centrum dystrybucyjnego.

  • Śledzenie wielu własności zapasów w jednym obiekcie i aplikacji zarządzania magazynem, podczas egzekwowanie różnych zasad postępowania w odniesieniu do różnych właścicieli magazynu lub miejsca przeznaczenia przesyłki.

  • Obniżanie całkowitych kosztów użytkowania, zapewniając możliwość wprowadzania zmian do przetwarzania biznesowego bez zmian oprogramowania.

  • Wsparcie usług wartości dodanej, odroczonej produkcji, montaż palet gotowych do magazynowania (wyswietlanie jednostek), lekki montaż, tworzenie zestawów i wsparcie usług marketingowych w ramach procesu realizacji zamówienia.

Poza czterema ścianami magazynu, odpowiedzialność magazynu została poszerzona z odbioru lub doku wysyłki do ogrodzenia dziedzińca magazynu. Działania te obejmują:

  • Poprawa widoczności multi-site zapasów na poziomie globalnym, zakładu oraz pojemnika

  • Harmonogramowanie terminów przewoźnika i harmonogramowanie drzwi doku

  • Obsługa wejścia i wyjścia przyczep wjeżdżających i wyjeżdżających na dziedziniec

  • Lokalizowanie przyczep w doku, jak również zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do zawartości przyczepy.

  • Przesuwanie przyczep w doku w ramach wsparcia zaharmonogramowanych działań doku

Ta komercyjna rzeczywistość jest podstawowym czynnikiem kierunku rozwoju Infor SCM Warehouse Management.

Link: