img Solutions

Produkcja Dyskretna

Istnieje błędne przekonanie w przemyśle, że duże organizacje są znacznie bardziej skomplikowane niż mniejsze firmy. Podczas gdy duże przedsiębiorstwa mogą mieć więcej środków, rzeczywistość w dzisiejszym dynamicznym...

Producenci duzi i mali mają podobne wyzwania, które zmuszają ich do zmniejszenia kosztów, poprawy zadowolenia klienta, funkcjonowania globalnie (zarówno zakupy lub sprzedaż), i mają potrzebę rozwijać swoje modele działalności gospodarczej i spełniające nowe regulacje przemysłowe.

Sprostać wyzwaniom przemysłu może zaawansowany system ERP.

Przez dziesiątki lat przedsiębiorstwa te poczyniły znaczące inwestycje w IT i operacyjne w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W większości osiągnęły one umiarkowane korzyści w wyniku realizacji tych rozwiązań ze względu na ogólny charakter funkcjonalności. Jednakże, aby nadążyć za szybkim tempem zmian, które charakteryzują dzisiejsze środowisko biznesowe, to jasne, że jest potrzeba głębokich i specyficznych funkcji produkcyjnych, które mogą przynieść wysokie stopy zwrotu z inwestycji, poprzez poprawę efektywności i lepsze wsparcie decyzji.

W oparciu o badania przeprowadzone przez Infor, jak również bezpośrednich informacji zwrotnych od naszych klientów, wynika, że rynek wymusza potrzebę zaawansowanego systemu ERP gdyż:

  • Marginesy są pod stałym ciśnieniem. Z powodu globalizacji i zwiększonej konkurencji, producenci są w stanie nieustannej presji, aby obniżać koszty utrzymania marży. Prowadzi to do wprowadzenia praktyk wyszczuplonych (LEAN) w całej organizacji ( wewnątrz i na zewnątrz ), do zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia współpracy. Operaacje produkcji i dystrybucji muszą być usprawnione. W przypadku producentów, widzialność wszystkich funkcji, od finansów do dystrybucji, musi być zwiększona dla poprawy przepływu towarów, eliminacji odpadów i zwiekszenia efektywności. Działy IT muszą obsługiwać rosnące wymagania z tymi samymi (lub zmniejszonymi zasobami), wspierając biznes podczas skracania cyklu życia produktu.

  • Obsługa klienta i lojalność (zatrzymanie klienta) musi ulec poprawie. Jest to obszar, który uzyskuje coraz większą uwagę. Producenci dostrzegli, że muszą ułatwić klientom składanie zamówień, zaoferować klientom więcej opcji, a także zapewnić im lepsze obietnice dostaw. Często wymaga to możliwości obsługi wielu sposobów produkcji, włącznie z: produkcja na magazyn, produkcja na zamówienie, skonstruowanie na zamówienie w czasie magazynowania i dystrybucji. Producenci pracują, aby zminimalizować ryzyko rynkowe, poprzez wzrost i różnicowanie ich bazy klientów.

  • Klienci są coraz bardziej wymagający. Zmiany w ostatniej chwili w konfiguracji i ilości zamówienia stają się zasadą, a nie wyjątkiem. W przypadku nowego popytu, producenci muszą być w stanie reagować natychmiast, z dostępne do obiecania ( available to promise ) i mogący obiecać ( capable to promise ), angażując partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw w celu potwierdzenia. Wymaga się teraz od producentów działania przy bardzo zmiennej wielkości popytu i specyfikacji, przy wzroście złożoności i dostosowania produktu.

  • Nowe źródła przychodów wymagają przejścia do całkowitej wartości całego cyklu. Od wtórnego rynku zarządzania usługami dla nowych strumieni przychodów ( dostarczania nowych usług dla klientów) i szybkiego rozwóju technologicznego produktu, do trendów zredukowanych czasów wprowadzenia produktów i nowych produktów na rynek ( time-to-market ), producenci stają sie dostawcami wartości w całym cyklu życia produktu dla swoich klientów.

  • Ryzyko łańcucha dostaw i operacji globalnych muszą być zarządzane. Również w wyniku globalizacji, konieczne stało się dla producentów, poprawienie przepływu informacji w całym łańcuchu dostaw i współpracy na rzecz lepszego podejmowania decyzji, połączenie systemów na produkcji z systemami korporacyjnymi, outsourcing i zarządzanie wpływem tego wszystkiego na własność intelektualną i operacje wielomiejscowe. Ponadto, pokonanie nieelastyczności zapasów i zdolności produkcyjnej poprzez szybsze dostosowanie do nowych możliwości, poprzez zaopatrywanie i współdziałanie w łańcuchu dostaw jest bardzo istotne.

  • Naciski regulacyjne są coraz częstsze. Od Sarbanes-Oxley do wewnętrznych wymagań ładu korporacyjnego, organizacje potrzebują możliwości egzekwowania odpowiedzialności, tworzyć ścieżki audytu oraz zaszczepić zgodności w ramach swojej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

Link: