img Produkty

Zarządzanie Wynikami Działalności - Infor Performance Management

Infor Performance Management Business Specific Analytics ( Infor PM BSA ) dostarcza gotową wbudowaną integrację z systemami ERP, raporty, analizy i kokpity dla kluczowych funkcjonalnych ról w organizacji.

Infor PM Business Specific Analytics dostarcza rozwiązań gotowych integracji systemów ERP, raporty, analizy i okien dla kluczowych ról funkcyjnych w organizacji.

Infor PM Business Specific Analytics zapewnia firmom :

  • Dostęp do kluczowych źródeł danych, w tym istniejących aplikacji Infor w przedsiębiorstwie przy użyciu gotowych wbudowanych konektorów poprawiających integralność i dokładność danych
  • Wykorzystanie wbudowanych najlepszych praktyk i modeli danych do szybkiego zastosowania, szybki zwrot z inwestycji, oszczędność kosztów i zmniejszone ryzyko
  • Szybko odpowiada na konkretne pytania biznesowe w danej branży lub związane z Twoimi funkcjami biznesowymi
  • Łatwo rozszerza posiadane aplikacje wykorzystując Infor Open Service-Oriented Architecture (SOA) i pogłębia współpracę aplikacji dostosowując Twoją firmę do unikalnych wymagań biznesowych

Infor PM BSA zapewnia wsparcie dla opartych na rolach analiz. Rozwiązania te pomagają lepiej zanalizować wydajność biznesu w oparciu o rolę którą pełnisz w firmie, w tym role księgowe finansów, sprzedaży, zarządzania magazynem, zaopatrzenia i produkcji. Gotowe wbudowane aplikacje analityczne pomagają firmom osiągnąć szybszy zwrot z inwestycji przy jednoczesnym niższym koszcie i ryzyku. Wraz z gotowymi informacjami pobranymi z systemów Infor ERP, Infor PM Decisions usprawnia produkcję, dystrybucję i udostępniania raporty. Informacje są przedstawione w formie graficznej, ułatwiając szybkie dostarczenie wiedzy, jaka jest potrzebna do codziennego podejmowania decyzji. Infor zapewnia te informacje poprzez dostarczenie ponad 3000 kwestji biznesowych, ponad 200 raportów i 500 kluczowych wskaźniki wydajności (KPI).

PDF:

pdfInfor PM Overview brochure Polish.pdf

pdfInfor PM Business Specific Analytics brochure Polish.pdf

pdfInfor PM Business Process Applications brochure Polish.pdf

pdfInfor Expense Management brochure Polish.pdf

pdfInfor PM for Manufacturing datasheet English.pdf

pdfInfor PM Business Edition datasheet English.pdf

pdfInfor PM Business Edition FR datasheet English US.pdf

pdfInfor PM Business Edition getting started with planning and budgeting whitepaper English.pdf