img Produkty

Supply Chain Management

Infor Supply Chain Management - rozwiązanie dla przemysłu - reprezentuje zaangażowanie Infor w dostarczanie rozwiązań jak projektowanie kanałów dystrybucji, planowanie łańcucha dostaw, zarządzanie magazynami, zarządzanie transportem, RFID i zarządzanie zdarzeniami w Twoim przedsiębiorstwie.

Rozwiązania te są wspierane przez działy rozwoju produktów, sprzedaży, usług i personelu pomocniczego z głęboką znajomością branży i kształtowane przez zgłoszenia klientów, grupy użytkowników, analityków branżowych, stowarzyszeń branżowych i organów regulacyjnych. Zapewniają korzyści takie jak, niższe całkowite koszty posiadania z uwagi na zredukowane koszty dostosowania i integracji, wymierne usprawnienie procesów biznesowych w całym łańcuchu dostaw.

Oprogramowanie Infor SCM dostarcza rozwiązania dla wielu branż, w tym:

  • Produkcja
  • Transport i logistyka
  • Sprzedaż detaliczna

PDF:

Infor SCM

pdfInfor SCM Beyond the Storm Managing Risk in the Supply Chain Executive Brief English.pdf

pdfInfor SCM Manufacturing brochure English.pdf

Infor SCM AP (Advanced Planner)

pdfInfor SCM Advanced Planner datasheet.pdf

Infor SCM AS (Advanced Scheduler)

pdfInfor SCM Advanced Scheduler datasheet.pdf

pdfScheduling Challenges in the Brewing Industry whitepaper English.pdf

Infor SCM DP (Demand Planner)

pdfInfor SCM Demand Planning datasheet.pdf

pdfInfor SCM Demand Planning Inventory Planner datasheet English.pdf

pdfDemand Planning for Distributors whitepaper SCM English.pdf

pdfCharting a New Course whitepaper Infor SCM Demand Planning Distribution English.pdf

pdfInfor SCM Network Design and Tactical Planner datasheet English.pdf

pdfSCM Warehouse Management Business Edition brochure English.pdf

pdfInfor SCM Transportation Planning datasheet English.pdf