img Partners

Open Application Group Inc.

logo infor

Open Applications Group Inc. ( OAGi ) zorganizowała się w 1994 r. (i) w celu wspierania współpracy procesów biznesowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, oraz (ii) zachęcania do tworzenia i / lub tworzenia i wsparcia, jednego lub więcej standardów, w celu pomocy organizacjom w realizacji połączeń i integracji z wieloma źródłami i procesami przedsiębiorstwa, wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Open Applications Group jest pierwszą post-EDI organizacją ukierunkowaną na poprawę stanu integracji aplikacji.

OAGi unikalne, technologicznie neutralne podejście do budowy standardu OAGIS, zapewnia, że zarówno użytkownicy końcowi jak i dostawcy rozwiązań mają najbardziej doskonałe standardy XML na świecie, które można zastosować w ebXML, Web Services lub wybranych przez nich narzędziach.

Standard OAGIS XML jest całkowicie bezpłatny ( Royalty-Free ), dzięki czemu można mieć pewność łatwego i ekonomicznego wykorzystania go.

Standardy OAGIS są wykorzystywane przez wiele firm i organizacji na świecie a także przez wiodących producentów Systemów Biznesowych, w tym Infor Global Solutions.

DBI Sp. z o.o. jest jedynym polskim członkiem organizacji OAGi i pomaga Klientom w wykorzystywaniu w biznesie otwartych standardów.

Lista członków OAGi: OAGIS_Members_2009.10.19.pdf

Visit website: http://www.oagi.org/