img Solutions

Produkcja Procesowa

Dla procesów masowego wytwarzania i innej produkcji powtarzalnej oraz przedsiębiorstw dystrybucyjnych, rynek jest przekształcany w wyniku licznych zmian w łańcuchu dostaw, oczekiwań klientów, zwyczajów handlowych i wymogów zgodności z normami. Na przykład, łańcuchy dostaw są rozszerzane o nowych dostawców, partnerów strategicznych i klientów na całym świecie.

Tradycyjne relacje z klientami zmieniaja się radykalnie przez pojawienie się nowych kanałów, konsolidacji władzy w rękach kilku najważniejszych klientów w pewnych łańcuchach dostaw i szans obsługi nowych klientów na rynkach wschodzących. Powiększają dodatkowo tą niepewność i wyzwania, pojawiające się nowe wymagania zgodności z normami które dodają koszty i złożoność do operacji biznesowych.

Na podstawie analiz przemysłu przeprowadzonych przez Infor i bezpośrednich informacji zwrotnych od 3500 klientów Infor w przemyśle procesowym, krajobraz rynku jest napędzany przez następujące tendencje:

Większe wymagania klienta

Najwięksi detaliści i inni klienci często wymagają niestandardowych produktów, dodatkowych usług lub dodatkowych usług bez wzrostów cen, producenci procesowi mają większą presję na marżę zysku. W odpowiedzi na to firmy szukają sposobu zwiększenia sprzedaży, kontroli kosztów i zwiększenia zysków poprzez poprawę przejrzystości działania i zwiększania poziomu usług, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Aby poprawić efektywność wydatków na promocję i handel, producenci implementują różne procesy od-zamówienia-do-gotówki ( order-to cash ) dla uzupełnienia stanów produktów i promocji. Zwiększają przejrzystość działania w celu zmniejszenia sytuacji braku pozycji w magazynie ( out-of–stock ), lepszego uzupełnienia pozycji i koordynacji promocji i wprowadzania nowych produktów na rynek. Niektóre firmy wykorzystują procedury LEAN ( „produkcja wyszczuplona”) w celu zmniejszenia kosztów pracy od-zamówienia-do-gotówki ( order-to-cash ) i poprawy zarządzania promocyjnymi cenami, wydatkami handlowymi i odliczeniami. Firmy, które obsługują ważnych klientów mają podobne problemy z rosnącymi oczekiwaniami usług z ograniczonymi możliwościami cenowymi.

Wyższe wymagania przestrzegania norm i wymagań GMP

Bardziej rygorystyczne regulacje i prawne wymagania sprawozdawcze wystawiając większość firm na znaczne ryzyko, w tym grzywny, zwroty produkt lub wycofania produktów, nadszarpując obraz firmy i wizerunek marki. Na przykład, firmy z przemysłu spożywczego i napojów, muszą być zgodne z wymogami identyfikacji ustawy o terroryźmie ( np. U.S. Bioterrorism Act ), jak również z HACCP (Hazardous Analysis and Critical Control Point), rozporządzeniem w celu ochrony przeciwko chorobom przenoszonym przez żywność. Przemysł biotechnologiczny, który obejmuje biotechnologię oraz firmy farmaceutyczne jest ściśle regulowany przez Medicines Control Agency (MCA) i Food and Drug Administration (FDA). Firmy chemiczne są regulowane przez Environmental Protection Agency (EPA), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), FDA i międzynarodowe odpowiedniki. Ponadto, kontrola i egzekwowanie przepisów w dziedzinach takich jak Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) i bardziej konkretnie wymagania podpisu elektronicznego Article 21 CFR Part 11, zwiększają koszty dla wielu firm. Firmy, które przyjęły holistyczne podejście do wymagań zgodności i mają zintegrowany system zgodności z procesami przedsiębiorstwa przekształciły wymagania zgodności z "podatku" na przewagę konkurencyjną.

Konieczność poprawy jakości bez zwiększania kosztów

Przedsiębiorstwa oczekują, że wdrożenie standardów jakości nastąpi wraz z innymi GMP. Odcięcie cienkich marginesów, poprawa pierwszego wskaźnika sukcesu partii, obniża koszty przeróbki i znacznie zwiększa zdolność produkcyjną, i wskaźniki „Perfect Order”. Zdolność do zarządzania, rejestrowania i śledzenia informacji o jakości w całym łańcuchu dostaw i procesach produkcyjnych jest krytyczna, podobnie jak zdolność do rozpoznawania i działania na wczesne ostrzeżenia dla niezgodności ze specyfikacją ( out-of-spec ) materiałów i procesów. Firmy wdrażają metodyki LEAN i Six Sigma, aby skrócić czas, odpady i skupić się na potrzebach klienta, które bezpośrednio poprawiają jakość i minimalizują koszty jakości i poprawiają wskaźniki „Perfect Order”.

Dodatkowe wyzwania

Producenci procesowi muszą także uporać się z szeregiem dodatkowych wyzwań, w tym migracją konsumentów w różnych kanałach, zmianami demograficznymi, konsolidacją sprzedawców, dostawców i klientów; oraz łącznymi potrzebami detalistów i konsumentów. Inne wyzwania obejmują zagrożenia zwiazane z prywatnymi etykietami, zwiększonym outsourcingiem, efektywną asymilacją po przejęciach, starzeniem się siły roboczej, ekspansją na nowe rynki i kanały, rozbudowanymi łańcuchami dostaw, zagrożeniami dostaw, złożonością i skróceniem cyklu życia produktów. W obliczu tej rzeczywistości, producenci muszą przejść z koncentracji wydziałowej na rozszerzone procesy przedsiębiorstwa, które doprowadzą do niezrównanego poziomu innowacji, wzrostu, skali i możliwości zysku.

Jeśli łańcuchy dostaw są rozszerzone i partnerstwa zwiększone, firmy muszą zwiększyć interoperacyjność i poszerzyć główne systemy produkcyjne, poprzez budowę silnych mostów w całym łańcuchu dostaw oraz zapewnić bezpieczny dostęp do odpowiednich danych ERP. Muszą stale szukać nowych i lepszych sposobów zarządzania surowcami, produkcją w toku lub wyrobów gotowych, aby spełnić marketingowe objetnice i wymagania klientów oraz agencji regulacyjnych. Musi to być wykonane bez niekorzystnego wpływu na wzrost i rentowność. Aby osiągnąć sukces, producenci procesowi muszą nieustannie wytwarzać produkty z różnych materiałów przy niskich kosztach i jednoczesnym spełnieniu wahań popytu. Dla producentów procesowych, podstawową sprawą jest kierowanie się popytem, poprawianiem jakości produktów i usług, produkcją wyszczuploną i przyspieszeniem wprowadzania nowych produktów.

Link: