img Products

Infor Extended Solutions

Infor CRM


Infor CRM Epiphany to wiodące na rynku rozwiązanie, które pomaga firmom zorientowanych na klienta zrealizować większość interakcji z klientami, zwiększyć sprzedaż, marketing i operacje usług w celu zwiększenia lojalności, polepszenia preferencji marki i poprawy rentowności.

wiecej...more

Infor EAM


Skuteczne rozwiązanie w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa do monitorowania i zarządzania rozmieszczenia, wydajności i utrzymania majątku spółki może być najważniejszym narzędziem w zapobieganiu operacyjnych niespodzianek i odkrywaniu ukrytych zysków.

wiecej...more

Infor PLM


Infor PLM (Product Lifecycle Management) - Zarządzanie Cyklem Życia Produktu -pozwala firmie zwiększyć zyski poprzez optymalizację każdego etapu życia produktu, począwszy od początkowych planów biznesowych do wytworzenia produktu, aż do bieżącego serwisowania i wycofania z produkcji.

wiecej...more