img Products

Infor EAM

Skuteczne rozwiązanie w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa do monitorowania i zarządzania rozmieszczenia, wydajności i utrzymania majątku spółki może być najważniejszym narzędziem w zapobieganiu operacyjnych niespodzianek i odkrywaniu ukrytych zysków.

Infor EAM (Enterprise Asset Management) umożliwia wytwórcom, dystrybutorom i organizacjom usługowym, zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez optymalizację środków utrzymania, poprawy stanu wyposażenia i wydajności pracowników, zwiększenia efektywności zapasów i poprawianie zdolności do zbierania roszczeń dotyczących gwarancji. Infor EAM zawiera narzędzia raportowania, które umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji w celu poprawy zarządzania aktywami oraz ich rentowności.

Oprogramowanie Infor EAM pomaga firmom:

  • Zwiększyć wydajność pracy i zmniejszyć godziny nadliczbowe
  • Wdrożyć skuteczne harmonogramy przeglądów urządzeń w celu zmniejszenia przestojów
  • Zarządzać procesami zlecania pracy w celu zapewnienia realizacji na czas
  • Zmniejszyć poziomy zapasów związane z utrzymaniem ruchu w celu zwiększenia oszczędności
  • Modelować różne scenariusze w celu określenia optymalnego poziomu aktywów i ułatwia podejmowania decyzji
  • Śledzić informacje w celu poprawy zdolności gromadzenia roszczeń z tytułu gwarancji

PDF:

pdfInfor EAM Business Edition brochure English.pdf

pdfInfor EAM Business Edition Mobile brochure English.pdf

pdfInfor EAM Enterprise Edition brochure English.pdf

pdfInfor EAM Enterprise Edition Mobile brochure English.pdf

pdfInfor EAM for Life Sciences brochure English.pdf

pdfInfor EAM Enterprise Edition Fleet Management datasheet English.pdf

pdfHow RFID technology can enhance your asset management program whitepaper EAM English.pdf

pdfMRO Optimization whitepaper English.pdf

pdfGlobal Asset sustainability The key to a greener organization whitepaper English.pdf

Powrót