img Products

Infor MyDay

Infor MyDay, dynamiczny interfejs użytkownika Web 2.0, dla aplikacji Infor, zapewniający użytkownikom centralny punkt dostępu do krytycznych informacji, których potrzebują do ułatwienia ich codziennej pracy.

Na podstawie szczegółowych badań ról i zawodowego życia rzeczywistych użytkowników, Infor MyDay prezentuje zawartość aplikacji Infor w indywidualnym formacie, pozwalający łatwo zagłębiać się do systemów transakcyjnych i ułatwia podejmować właściwe decyzje, które tworzą korzyści dla firmyi.

Bardziej inteligentny niż pulpit, Infor MyDay dostarcza w czasie rzeczywistym krytyczne informacje biznesowe użytkownikom w postaci jednolitego interfejsu na ich pulpitach, pozwalajac im poświęcić więcej czasu na działanie niż na zbieranie informacji. Jego możliwości obejmują gotowe raporty i graficzne przedstawienie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), prezentowane w indywidualnie dostosowanym formacie w oparciu o konkretne funkcje kluczowych obszarów biznesowych, takich jak Zakupy, Zaopatrzenie, Przetwarzanie, Księgowość i Zobowiązania. Ponad 150 specyficznych ról zostanie wbudowanych w przyszłości, wraz z zadaniami i alertami pomagając użytkownikom biznesowym w ich codziennych działaniach.

Infor MyDay zmniejsza potrzebę budowy raportów dostosowanych dla różnych użytkowników biznesowych przez informatyków, obniżając całkowite koszty posiadania oprogramowania ERP. Ponadto, użytkownicy biznesowi mogą personalizować swoje dane bez konieczności wsparcia ze strony informatyków.

PDF:

pdfInfor MyDay for Manufacturing datasheet Infor ERP English.pdf

pdfInfor MyDay whitepaper English.pdf

Powrót