img Products

Infor PLM

Infor PLM (Product Lifecycle Management) - Zarządzanie Cyklem Życia Produktu -pozwala firmie zwiększyć zyski poprzez optymalizację każdego etapu życia produktu, począwszy od początkowych planów biznesowych do wytworzenia produktu, aż do bieżącego serwisowania i wycofania z produkcji.

Integruje informacje o produkcie, począwszy od projektowania i wytwarzania z zaopatrzeniem, zgodnością z normami, dostawcami i łańcuchami dostaw, aby przyspieszyć wytworzenie produktu, zapewnić jakość i zmniejszyć ryzyko związane z regulacjami.

Infor PLM pomaga firmom:

  • Zwiększyć innowacyjność produktu
  • Zapewnić wzrost przychodów i sukces przy wprowadzaniu nowego produktu
  • Zwiększyć rentowność produktów nawet do 10%
  • Skracić czas wprowadzenia na rynek do 50%
  • Poprawić czas uruchamiania produktu nawet do 98%, w tym także na regulowanych rynkach

PDF:

Infor PLM 8:

pdfInfor PLM 8 Product Data Management datasheet English.pdf

pdfInfor PLM8 brochure.pdf

pdfInfor PLM 8 for Component Based Manufacturers brochure English.pdf

pdfInfor PLM 8 for Project Based Businesses brochure English.pdf

pdfInfor PLM 8 Lifecycle Analyzer datasheet English.pdf

pdfHow do enterprising manufacturers stay ahead of the compliance game whitepaper English.pdf

Infor PLM Optiva:

pdfInfor PLM Optiva brochure English.pdf

pdfInfor PLM Optiva Advanced Modeling Brochure English.pdf

pdfPLM Designing Products for Sustainability and Profitability English.pdf

pdfProcess Manufacturing Ensuring Food Safety Through Active HACCP Management whitepaper English.pdf

pdfProtect Product Safety How manufacturers can boost efficiency and profitability whitepaper English.pdf

Powrót