img Produkty
Infor ERP Adage

Infor ERP Adage pomaga firmom produkcyjnym, takim jak Twoja, lepiej reagować na zmiany i szanse. Czyni to dostarczając aplikacje dostosowane do specyfiki produkcji procesowej, które pozwalają na ciagłe ulepszanie biznesu.

więcej...more
Infor ERP SL

Innowacyjna architektura interfejsu użytkownika rozwiązania umożliwia w połączeniu z platformą Microsoft stworzenie w czasie rzeczywistym indywidualnie dopasowanych ekranów.

więcej...more
Infor SCM

Infor Supply Chain Management - rozwiązanie dla przemysłu - reprezentuje zaangażowanie Infor w dostarczanie rozwiązań jak projektowanie kanałów dystrybucji, planowanie łańcucha dostaw, zarządzanie magazynami, zarządzanie transportem...

więcej...more

Infor PM

Infor PM Business Specific Analytics dostarcza gotową wbudowaną integrację z systemami ERP, raporty, analizy i kokpity dla kluczowych funkcjonalnych ról w organizacji.

więcej...more
Infor Evolving Components

Infor MyDay, dynamiczny interfejs użytkownika Web 2.0, dla aplikacji Infor, zapewniający użytkownikom centralny punkt dostępu do krytycznych informacji, których potrzebują do ułatwienia ich codziennej pracy.

więcej...more
Infor Extensions

Infor CRM
Infor EAP
Infor PLM

więcej...more
Solutions
Process Manufacturing

Dla procesów masowego wytwarzania i innej produkcji powtarzalnej oraz przedsiębiorstw dystrybucyjnych, rynek jest przekształcany w wyniku licznych zmian w łańcuchu dostaw, oczekiwań klientów, zwyczajów handlowych i wymogów zgodności z normami.

więcej...more
Discret Manufacturing

Istnieje błędne przekonanie w przemyśle, że duże organizacje są znacznie bardziej skomplikowane niż mniejsze firmy. Podczas gdy duże przedsiębiorstwa mogą mieć więcej środków, rzeczywistość w dzisiejszym dynamicznym...

więcej...more
Supply Chain Management

Globalizacja i rozbudowany łańcuch dostaw zwiększyły zmienność produktu i transportu, podczas gdy oczekiwaniem klientów jest położenie większego nacisku na dostarczenie doskonałego zamówienia.

więcej...more